ลิงค์แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
[ลงประกาศ : 2018-09-21]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
[ลงประกาศ : 2018-09-15]
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศัยกภาพและส่งเสริมเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
[ลงประกาศ : 2018-09-12]
รายงานการประชุม
Untitled Document
    ข่าวเด่นวันนี้
นางจิตรา คงเพชร
ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นายธนพล โอฆะพนม
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นางนวรัตน์   พาโคกทม
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอุปกรณ์ ดีเสมอ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063