ลิงค์แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
แผนพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปีทบทวน พ.ศ.2563
[ลงประกาศ : 2020-06-01]
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2563
[ลงประกาศ : 2020-04-20]
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.ร้อยเอ็ด
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมชิกสภาท้องถิ่น
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.เชียงขวัญ,อ.ทุ่งเขาหลวง,อ.หนองฮี)
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.โพนทราย, อ.เมยวดี, อ.เมืองสรวง)
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.โพธิ์ชัย,อ.จังหาร,อ.ปทุมรัตต์,อ.ศรีสมเด็จ)
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.อาจสามารถ)
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.หนองพอก)
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.พนมไพร)
[ลงประกาศ : 2020-02-08]


รายงานการประชุม
Untitled Document
  jskdkd jdkdkdkd [Date : 2020-07-15]
    ข่าวเด่นวันนี้
นางจิตรา คงเพชร
ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นายธนพล โอฆะพนม
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นางนวรัตน์   พาโคกทม
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอุปกรณ์ ดีเสมอ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063