ลิงค์แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ (ส.ถ./ผ.ถ.4/4)
[ลงประกาศ : 2020-11-13]
รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.รอ. ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563
[ลงประกาศ : 2020-11-12]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ.1/1)
[ลงประกาศ : 2020-10-29]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ผ.ถ.1/1)
[ลงประกาศ : 2020-10-29]
แผนพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปีทบทวน พ.ศ.2563
[ลงประกาศ : 2020-06-01]
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2563
[ลงประกาศ : 2020-04-20]
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.ร้อยเอ็ด
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมชิกสภาท้องถิ่น
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.เชียงขวัญ,อ.ทุ่งเขาหลวง,อ.หนองฮี)
[ลงประกาศ : 2020-02-08]
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.โพนทราย, อ.เมยวดี, อ.เมืองสรวง)
[ลงประกาศ : 2020-02-08]


รายงานการประชุม
Untitled Document
    ข่าวเด่นวันนี้
นางพรธิพา ไชยรัตน์-
ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นายธนพล โอฆะพนม
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอาคม เฉลิมแสน
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอุปกรณ์ ดีเสมอ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
/

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-514063 โทรสาร 043-514063